Waterbouwkundige werken en meer …

Werkzaamheden op en aan het water

Voor jachthavens, overheden en particulieren werken wij op en aan het water; van beschoeiingen, het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers en natuurcreatie tot het innemen van bagger en het bergen van scheepswrakken. Volgens bestek of naar eigen ontwerp, maar altijd met duurzame oplossingen.

 

Bij OTTO Waterbouwkundige Werken in Aalsmeer hebben we de kennis, het materieel en de ervaring om diverse waterbouwkundige werken succesvol uit te voeren. Ook op plekken die vanaf de weg lastig bereikbaar zijn. Wil je weten of we ook jouw project kunnen uitvoeren? Vraag het ons.

Neem contact op
Otto Transparant • OTTO Waterbouwkundige Werken

ONZE WERKZAAMHEDEN

Oplossingen voor elk project op of aan het water

OTTO Waterbouwkundige Werken - icoon - Waterbouwkundige Werken

Waterbouwkundige werken

Beschoeiingen, meerpalen en de oeververdediging.

OTTO Waterbouwkundige Werken - icoon - Grondwerk

Grond- en graafwerk

Voor de aanleg en herinrichting van tuinen en eilanden.

OTTO Waterbouwkundige Werken - icoon - Transport over water

Transport over water

Transport over water; van en naar eilanden of tuinen.

OTTO Waterbouwkundige Werken - icoon - Natuurcreatie - Natuuronderhoud

Natuurcreatie en -onderhoud

Herstellen, verstevigen, aanleggen en onderhouden van natuur.

OTTO Waterbouwkundige Werken - icoon - Calamiteitenbeheer op het water

Calamiteitenbeheer

Geblokkeerde vaarwegen vrijmaken, scheepswrakken bergen of opslaan.

OTTO Waterbouwkundige Werken - icoon - Baggerdepot Westeinderplassen 2

Baggerdepot Westeinderplassen

Gecertificeerd, voor o.a. bagger, snoeiafval en het hout voor beschoeiingen.

Otto Grond- en baggerwerken - Werkzaamheden - Waterbouwkundige werken

Waterbouwkundige werken

Met waterbouwkundige werken geven we vorm aan jouw project. Dit werk vormt vaak ook de basis van een oever, een tuin, eiland of een jachthaven. En doordat we over veel en divers materieel beschikken, kunnen we deze werkzaamheden op vrijwel elke locatie uitvoeren, ook als het een tuin aan het water of een eiland is.

Wij werken met duurzame materialen voor een lage milieu-impact en een zo robuust mogelijk eindresultaat dat lang meegaat. Daarmee plaatsen wij onder meer:
• Beschoeiingen en overige oeververdediging
• Steigers
• Meerpalen

Verder doen wij ook:
• Handel in beschoeiingsmaterialen
• Inrichting van tuinen en recreatie-eilanden
• Nieuwbouw en onderhoud aan jachthavens

Otto Grond- en baggerwerken - Waterbouwkundige werken - Grondwerk - Graafwerkzaamheden

Grondwerk en graafwerkzaamheden

Met gedegen grondwerk zorgen wij ervoor dat tuinen en oevers aangelegd, heringericht of gerenoveerd kunnen worden. Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij onder meer:
• Egaliseren
• Profileren
• Afgraven

Met dit grondwerk zorgen we bijvoorbeeld voor een solide ondergrond voor bestrating of fundering. Of we graven een deel van de tuin af zodat een vijver of zwembad aangelegd kan worden. Ook voeren we dit soort werkzaamheden uit om verzakkingen in de tuin of het eiland te verhelpen.

Otto Grond- en baggerwerken - Werkzaamheden: Transport over water

Transport (over het water)

Doordat we bij OTTO Waterbouwkundige Werken over diverse kranen, schepen, vletten en pontons beschikken, kunnen we het transport verzorgen op locaties op of aan het water. Op en rond de Westeinderplassen, de Poel, en in de gehele regio Noord-Holland Zuid worden wij gevraagd voor het transport van onder meer:
• Zandhandel (afvoer en/of leveren van zand, grond en bagger)
• Plaatsen van materialen op een eiland of in een tuin aan het water
• Klein sleep- en duwwerk
• Baggeren van grond en zand

Otto Grond- en baggerwerken - Waterbouwkundige werken - Duurzaam - Natuurcreatie - Natuurlijke oevers

Natuurcreatie

Bij OTTO creëren we ook natuur. In opdracht van overheden en natuurorganisaties hebben we al meerdere mooie projecten uitgevoerd waarbij de natuur werd hersteld, verbeterd of nieuw aangelegd. Zoals voormalige teeltakkers die we hebben omgebouwd tot natuurgebieden. Of de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Of het nu een locatie op of aan het water betreft of gewoon midden op het land, ook voor deze projecten staan onze mensen en ons materieel voor jullie klaar!

Natuuronderhoud

Behalve natuurcreatie is ook natuuronderhoud een van onze diensten. In opdracht van overheden, natuurorganisaties als stichting De Bovenlanden Aalsmeer en particulieren regelen we het onderhoud van diverse natuurgebieden, zowel op het water als op het land. We kunnen onder andere ingehuurd worden voor:
• Maaien, snoeien en zagen
• Transport en afvoer van materialen
• Verwerken van groenafval

Otto Grond- en baggerwerken - Werkzaamheden - Calamiteitenbeheer - Vaarwegbeheer

Calamiteiten- en vaarwegbeheer

OTTO Waterbouwkundige Werken is 24/7 bereikbaar voor alle nautische calamiteiten. Voor onze opdrachtgevers verwijderen we obstakels uit het water, voeren spoedbergingen uit en behandelen stormschades. Ook verzorgen wij vaarwegafsluitingen inclusief de juiste bebording en ballenlijnen.

Daarnaast worden we ingeschakeld voor:
• Het inspecteren van de betonning
• Het onderhoud van vaarwegen
• De opslag en verwerking van scheepswrakken

Otto Grond- en baggerwerken - Waterbouwkundige werken - Gecertificeerd Baggerdepot

Baggerdepot

Op de Westeinderplassen beschikken wij over een gecertificeerd baggerdepot. Hier nemen we de bagger in, slaan het op en laten het rijpen. Baggeren we zelf, dan wordt altijd eerst een grondmonster genomen om te voorkomen dat er vervuilde bagger in het baggerdepot komt. Dit regelen wij voor onze opdrachtgevers. Verder wordt het baggerdepot gebruikt voor:
• Opslag van takken en groen van de eilanden
• Houtopslag voor beschoeiingen

Het snoeiafval van de eilanden wordt tijdens de jaarlijkse takkenrondes met de snoeiboot via de gemeente Aalsmeer opgehaald. Heb je op een ander moment afval of andere grondsoorten die afgevoerd of opgeslagen moeten worden? Vraag ons dan om advies en een offerte.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Heb jij een project op of aan het water? Vertel het ons en we bespreken samen welke werkzaamheden wij voor jou kunnen uitvoeren. Neem je contact met ons op?